Reklama
 
Blog | Helena Kratzerová

Do „bekstejdže“ vstup povolen

Nejen bujný, ale přímo splašený oř je dnešní mluva naše. Každý jazyk je sice živý organismu, ale i pro něj by mělo platit, že čeho je moc, toho je příliš. Sotva jsme se vypořádali s germanismy a rusismy, plíží se do něj anglicismy v  míře přímo nevídané.

Prosím, pokud není odpovídající český ekvivalent, lze přimhouřit oči. Mnohdy sice s pláčem a skřípěním zubů, nicméně snahy zavilých jazykových puristů jsou i tentokrát spíš k smíchu. Obdobně jako pokusy nahradit kapesník nosočistoplenou. Ovšem v některých případech jde výlučně o pózu a jistou formu nadřazenosti a také převahy nad nedostatečně vzdělanými plebejci z řad diváků a posluchačů. Zejména moderátoři a reportéři, televizní i rozhlasoví, totiž v touze po světovosti hýří výrazy, nad nimiž zůstává rozum stát. Jeviště je pro ně zřejmě příliš provinční (stejně jako převzatý a zažitý termín pódium), o co lépe proto zní výraz stage! A což teprve místo zákulisí backstage!

Zdá se, že rodilý mluvčí už nemá příliš šancí porozumět mateřskému jazyku, aniž by si osvojil nejen základy, ale také odbornou anglickou terminologii z nejednoho oboru společenského života a lidské činnosti. Přiznávám, že jsem se dlouho podobnými, spíš trapnými výstřelky dost bavila. Zejména ve spojení s roztodivnou výslovností. Nemluvě o přidávání českých koncovek k podstatným jménům.

Ovšem smích mě přešel ve chvíli, kdy jsem si přečetla komerční článek firmy Astratex. cz, jež je internetovým prodejcem luxusního spodního prádla. Dotyčný obchod totiž vyhlásil soutěž (štědře dotovanou věcnými cenami) o nejlepší slogan, jenž má oslovit a přilákat další klientelu. Účastníci smějí přijít s vlastním nápadem. Nemají-li ho, mohou dát hlas některému ze tří návrhů. Vybrat si mezi feel sexy, be more sexy, woman every day. Jak úderné a lákavé!

Reklama

Konců se mi nechce ani domýšlet. Kojím se nadějí, že jde – stejně jako v jiných případech – pouze o módní výstřelky. A jak známo, móda je dáma vrtkavá. V určitých časových obdobích se pravidelně vrací k tomu, co kdysi zavrhla jako anachronismus.