Reklama
 
Blog | Helena Kratzerová

Ekologičtí diverzanti: krávy & spol.

Váhavým střelcům pšenka nekvete. Ani těm, kteří své geniální nápady nechávají ležet ladem a odmítají se o ně podělit se širokou veřejností. Kajícně přiznávám, že k nim patřím. Po přečtení dvojitého blogu o nasazení pivních tácků do bitvy s globálním oteplováním jsem dospěla k závěru, že již nemohu stát opodál a dala vale zábranám.  A protože se blíží čas novoročních předsevzetí, rozhodla jsem se nejen vytrvat ve svém podvědomém úsilí, jež získalo pevné obrysy díky kodaňskému ekologickému rokování, ale vyslat signál všem, kterým budoucnost planety není lhostejná a přizvat je k aktivní spolupráci.

Abych však nechodila kolem horké kaše. Již před několika lety jsem přestala kupovat hovězí maso, především bifteky, roštěnky i falešnou svíčkovou. Vsugerovala jsem si, že mě k tomuto vážnému kroku přivedla pouze podvyživenost peněženky. Jak hluboce jsem se mýlila! Kdesi v mém nitru dozrávalo poznání, že odmítáním těchto potravin jsem v podstatě vyhlásila nesmiřitelný boj klimatickým změnám. Zejména hlavním původcům těchto neblahých jevů, k nimž vedle dýmajících komímů elektráren bezesporu patří krávy a v podstatě většina živočišných druhů. Někteří vědci tvrdí, že během roku vyprodukují víc škodlivin než výfuky všech automobilů.

Už Konfucius pravil, že cesta je cíl. Je třeba jen učinit první krok a vytrvat. Od Nového roku proto přestávám kupovat mléko, jogurty, sýry, smetanu a další mléčné výrobky, jejichž produkci provází silné znečišťování atmosféry skleníkovými plyny. Dobře si přitom uvědomuji, že mi mnozí budou házet klacky pod nohy. Nejen prezident Klaus, jenž považuje globální oteplování za nové náboženství, či v kruzích zelených aktivistů neblaze proslulý Michael Crichton, který v knize Říše strachu tvrdí, že jde o výnosný kšeft, z něhož profitují především politici, podnikatelé a právníci. A to nemluvím o komplotu, jejž zosnovala nejvyšší vládní místa pod tlakem zemědělské lobby. Miliardové dotace, které nabouraly Janotův úsporný balíček, rozhodně neposlouží bohulibým účelům. Pouze umožní, aby stáda hovězího dobytka bez jakýchkoli skrupulí vypouštěla ze svých útrob plyny v neomezené míře. Ekologičtí aktivisté si mohou jen zoufat.

Dlouho jsem uvažovala, čím nahradit stravu, jejímuž požívání se mé svědomí vehementně brání. Řešení, jež jsem nalezla, sice není příliš ideální, ale s trochou shovívavosti se ještě dá označit za přijatelné. Hlavní položkou jídelníčku přece mohou být luštěniny a brukvovité plodiny, které obsahují nejen dostatek rostlinných bílkovin, ale také spoustu stopových prvků. Námitky, že vedou k meteorismu, rozhodně nebagatelizuji, ale zase v tom nevidím takové zlo.

Reklama

Od čeho máme farmaceutický průmysl? Na trhu je už množství přípravků, jež si dokážou hravě poradit s nepříjemnou plynatostí. Lidí je sice podstatně víc než krav (voly nevyjímaje), ale množství škodlivin, jež jednotlivci vypuzují ze svého zažívacího traktu, zatím nikdo nebral v potaz. Pokud by se však dali dohromady čelní badatelé a výzkumníci z medicínských oborů, technické odborníky pochopitelně nevyjímaje, to by v tom byl čert, aby nenašli to jediné a správné řešení. A odeslali tak na odpočinek tradovaný slogan, že je lepší jeden pšouk, nežli deset doktorů.  Krávy se ovšem podobným rčením zaštítit nemohou.